سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > نمايش اخبار 
 
 


  چاپ        ارسال به دوست

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازدید دکتر علیرضا زالی از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی در بازدید از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، درباره این پژوهشکده اظهار کرد: مهندسی خوبی در این پژوهشکده انجام و بستر آن بر بالین شکل گرفته و این فاکتوری مهم برای متمایز بودن این مرکز است.

 

وی در ادامه بر ترویج الگوی مدیریتی و علمی و تقویت نگاه هم افزایی فعالیت های علمی بین رشته ای در این مرکز تاکید کرد.

 

دکتر زالی تصریح کرد: علوم پایه و بالین باید بصورت هم افزا، با تعامل و در کنار هم به رفع مشکلات  سلامت بپردازند.

 

وی مردمی بودن و تحقیقات بر پایه جامعه را یکی از تجربه های بسیار ارزشمند در این پژوهشکده عنوان کرد و گفت: آموزش سفیران سلامت و بیماریابی در سطوح مختلف مردم، روش و مدلی بسیار مناسب و از ماموریت های اساسی نهادهای سلامت محور است.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: استراتژی های بسیار ارزشمند در این پژوهشکده، باید به صورت مدل در سطح کشور مطرح شود.

 

دکتر زالی حرکت به سمت مسیر دانشگاه نسل سوم را از اولویت های امروز دانشگاه عنوان کرد و گفت: پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد یکی از مصادیق عینی این حرکت بزرگ است.

 

وی ادامه داد: مفاهیم آموزشی بین جوامع باید تقویت شود و با پتانسیل علمی موجود در این مرکز باید برای کانون های جمعیتی مستعد تلاش شود تا با ورود به درون خانواده ها، اپیدمی های حوزه بیماری های گوارش و سبک زندگی را بیابند و در مرحله بعد نسبت به اصلاح و آموزش اقدام شود.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این مرکز باید پیشتاز این حرکت بزرگ اجتماعی در حوزه سلامت شود، تاکید کرد: این مفهوم و نگاه باید در صنعت نیز وارد شود.

 

دکتر زالی همچنین خواستار مساعدت دانشگاه در حوزه فناوری و آموزش و حمایت از تولید محصول فناورانه در سایر مراکز و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها شد.

 

وی با اشاره به پتانسیل های این مرکز در حوزه دیجیتال، بحث «هوش مصنوعی » موضوع  مهمی است که باید همانند غربالگری سرطان «کلورکتال» انجام داد.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه ضمن اعلام آمادگی، حمایت و همراهی دانشگاه برای حدکت در این مسیر، یادآور شد:چندین کوهورت بزرگ با کمک این پژوهشکده اجرا می شود.

 

دکتر زالی با تاکید بر لزوم ورود سیستم بایولوژی در حوزه بالین، گفت: ریل گذاری های خوبیا انجام شده و از طریق باز مهندسی می توان از این سیستم بایولوژی به نحو بیشتری بهره گیری کرد.

 

وی ادامه داد: امیدواریم در حوزه خروجی های دارویی و تولید و تحقیق داروهای جدید شاهد اتفاقات جدید، موثر و امیدبخشی باشیم.

 

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه محصولات دارویی می تواند در این مرکز تجربه خوبی باشد، گفت: موضوع امنیت غذا با مرکز تحقیقات سلامت غذا و با همکاری پروهشکده گوارش باید تقویت شود زیرا یکی از ذعذغه های اساسی در کشور است.

 

 

دکتر زالی با تاکید بر اهمیت «ایمونولوژی تومورها » به ویژه «سیلیاک» تصریح کرد: موضوع  پیشگیری از سرطان و ریسک فاکتور های موجود در این موضوع، باید گسترش یابد و تمرکز ویژه بر سرطان پانکراس انجام شود.

 

 

وی با اشاره به نیاز به مطالعات بیشتر درباره بیماری های گوارشی، بر ضرورت آغاز یک پروژه بزرگ ملی درباره تنوع و اثرات بیماری های گوارشی تاکید کرد.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت موضوع کبد چرب و آموزش عمومی درباره آن گفت: این بیماری باید به عنوان بیماری آینده گوارشی در نظر گرفته شود.

 

 

دکتر زالی در پایان با اشاره به در اولویت قرار داشتن کرامت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران این مرکز، یادآور شد: عرضه و اشاعه دستاوردهای پژوهشکده موضوع بسیار مهمی است و باید در سطح ملی و بین المللی به آن پرداخته شود.

 

وی در ادامه بر ترویج الگوی مدیریتی و علمی و تقویت نگاه هم افزایی فعالیت های علمی بین رشته ای در این مرکز تاکید کرد.

 

دکتر زالی تصریح کرد: علوم پایه و بالین باید بصورت هم افزا، با تعامل و در کنار هم به رفع مشکلات  سلامت بپردازند.

 

وی مردمی بودن و تحقیقات بر پایه جامعه را یکی از تجربه های بسیار ارزشمند در این پژوهشکده عنوان کرد و گفت: آموزش سفیران سلامت و بیماریابی در سطوح مختلف مردم، روش و مدلی بسیار مناسب و از ماموریت های اساسی نهادهای سلامت محور است.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: استراتژی های بسیار ارزشمند در این پژوهشکده، باید به صورت مدل در سطح کشور مطرح شود.

 

دکتر زالی حرکت به سمت مسیر دانشگاه نسل سوم را از اولویت های امروز دانشگاه عنوان کرد و گفت: پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد یکی از مصادیق عینی این حرکت بزرگ است.

 

وی ادامه داد: مفاهیم آموزشی بین جوامع باید تقویت شود و با پتانسیل علمی موجود در این مرکز باید برای کانون های جمعیتی مستعد تلاش شود تا با ورود به درون خانواده ها، اپیدمی های حوزه بیماری های گوارش و سبک زندگی را بیابند و در مرحله بعد نسبت به اصلاح و آموزش اقدام شود.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این مرکز باید پیشتاز این حرکت بزرگ اجتماعی در حوزه سلامت شود، تاکید کرد: این مفهوم و نگاه باید در صنعت نیز وارد شود.

 

دکتر زالی همچنین خواستار مساعدت دانشگاه در حوزه فناوری و آموزش و حمایت از تولید محصول فناورانه در سایر مراکز و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها شد.

 

وی با اشاره به پتانسیل های این مرکز در حوزه دیجیتال، بحث «هوش مصنوعی » موضوع  مهمی است که باید همانند غربالگری سرطان «کلورکتال» انجام داد.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه ضمن اعلام آمادگی، حمایت و همراهی دانشگاه برای حدکت در این مسیر، یادآور شد:چندین کوهورت بزرگ با کمک این پژوهشکده اجرا می شود.

 

دکتر زالی با تاکید بر لزوم ورود سیستم بایولوژی در حوزه بالین، گفت: ریل گذاری های خوبیا انجام شده و از طریق باز مهندسی می توان از این سیستم بایولوژی به نحو بیشتری بهره گیری کرد.

 

وی ادامه داد: امیدواریم در حوزه خروجی های دارویی و تولید و تحقیق داروهای جدید شاهد اتفاقات جدید، موثر و امیدبخشی باشیم.

 

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه محصولات دارویی می تواند در این مرکز تجربه خوبی باشد، گفت: موضوع امنیت غذا با مرکز تحقیقات سلامت غذا و با همکاری پروهشکده گوارش باید تقویت شود زیرا یکی از ذعذغه های اساسی در کشور است.

 

 

دکتر زالی با تاکید بر اهمیت «ایمونولوژی تومورها » به ویژه «سیلیاک» تصریح کرد: موضوع  پیشگیری از سرطان و ریسک فاکتور های موجود در این موضوع، باید گسترش یابد و تمرکز ویژه بر سرطان پانکراس انجام شود.

 

 

وی با اشاره به نیاز به مطالعات بیشتر درباره بیماری های گوارشی، بر ضرورت آغاز یک پروژه بزرگ ملی درباره تنوع و اثرات بیماری های گوارشی تاکید کرد.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت موضوع کبد چرب و آموزش عمومی درباره آن گفت: این بیماری باید به عنوان بیماری آینده گوارشی در نظر گرفته شود.

 

 

دکتر زالی در پایان با اشاره به در اولویت قرار داشتن کرامت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران این مرکز، یادآور شد: عرضه و اشاعه دستاوردهای پژوهشکده موضوع بسیار مهمی است و باید در سطح ملی و بین المللی به آن پرداخته شود.


٠٩:٢٤ - شنبه ٣٠ آذر ١٣٩٨    /    عدد : ٨٦٤٨٣    /    تعداد نمایش : ٣٧٥


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.